Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΚΥΠΡΙΟΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. !!
- Τόσο μεγάλο; Εμείς στην Κύπρο το οινόπνευμα το έχομε σε μικράν μπουκάλια. Τέλος πάντων! Μου δίνετε και έναν πακέτο βαμβάκι;

Του φέρνει ο φαρμακοποιός ένα τεράστιο πακέτο βαμβάκι.

Γουρλώνει τα μάτια ο Κύπριος:

- Μα είναι δυνατόν τόσον μεγάλο πακέτο; Εμείς στην Κύπρο το βαμβάκι το έχομε σε μικράν πακέτα. - Θέλετε και τίποτ' άλλο; ρωτάει ο φαρμακοποιός.

Και ο Κύπριος:

- Θέλω και έναν υπόθετο, αλλά δεν πειράζει. Θα το πάρω από την Κύπρο...

Παρακαλώ, σκεφθείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα.

Disclaimer
This message may contain privileged - confidential information and is intended exclusively to the addressees (or any person in charge to deliver to the addresses) . If you are not the intended recipient, you may not use, copy, distribute or deliver this message (or part of its contents) to anyone or take any action in reliance on it. In such a case, you should destroy this message, and notify the sender.
All reasonable precautions have been taken to ensure no viruses are present in this e-mail. However, as Internet is a non secure environment; we will bear no responsibility for any loss or damage arising from the use of this e-mail or attachments. Thus, we recommend that you subject these to your virus checking procedures prior to use.

Γνωστοποίηση/ Αποποίηση Ευθύνης
Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές - απόρρητες πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά στους σκοπούμενους παραλήπτες (ή υπεύθυνο για την παράδοσή του στους αντίστοιχους σκοπούμενους παραλήπτες). Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα (ή τμήμα του περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταστρέψετε το παρόν μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα.
Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου το παρόν μήνυμα να μην περιλαμβάνει ιούς. Δεδομένου ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (Internet) δεν είναι ασφαλής, δεν φέρουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του και συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν από τη χρήση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

FREE ONLINE GAMES..!!

Bubble Bobble Flash Game
ΠΑΙΞΕ BUBLE BOBBLE ΤΩΡΑ / PLAY NOW BUBLE BOBLEΠΑΙΞΕ SUPER MARIO BROS ΤΩΡΑ  / PLAY NOWΠΑΙΞΕ SONIC THE HEDGEHOD ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ PAC-MAN ΤΩΡΑ / Play Pac-Man now
ΠΑΙΞΕ METAL SLUG 2 ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠαίξε τώρα TETRIS / PLAY NOW TETRISΠΑΙΞΕ SUPER ARKANOID ΤΩΡΑ / PLAY NOW ΠΑΙΞΕ COLUMNS MASTER ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ DONKEY KONG ΤΩΡΑ / PLAY NOWBubble Shooter
ΠΑΙΞΕ PUZZLE BOBBLE ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ BOMB JACK ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ SPACE INVADERS ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ GALAGA ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ MORTAL KOMBAT ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ MARIO MUSHROOM ADVENTURE 2 ΤΩΡΑ / PLAY NOW ΠΑΙΞΕ CRASH BANDICOOT ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ ANGRY BIRDS ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ BATMAN 2 ΤΩΡΑ/ PLAY NOWΠΑΙΞΕ CRAZY MUSTANG ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ NITRO NINJAS ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ NITRO NINJAS ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ CHESS ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ SOLITAIRE ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ BLACKJACK ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ ROBBY BAGIO MAGICAL KICKS ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ PENALTY SHOOTOUT 20012 ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ HEAD VOLLEYBALL ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ BOWLING ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ ΤΩΡΑ SONIC IN MARIO WORLD / PLAY NOWΠΑΙΞΕ ΝΕW SUPER MARIO BROS ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ BUBLE BOBBLE 2 ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ ZELDA - THE SEEDS OF DARKNESS ΤΩΡΑ / PLAY NOW
ΠΑΙΞΕ ROADS OF ROME ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ THE EMPIRES 2 ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ 3D SUDOKU ΤΩΡΑ / PLAY NOWΠΑΙΞΕ FIND THE DIFFERENCE ΤΩΡΑ / PLAY NOW  http://paixnidialive.blogspot.gr http://krotida.blogspot.gr, http://alieutis.blogspot.gr, http://livetvgreece.blogspot.gr